گیره پیچی (میخ پیچ) اتصالات

250 تومان480 تومان

روش استفاده:
۱) پس از ژل تایم شدن رزین میتونید با قرار دادن آن در رزین و یا آویز مدنظرتون باعث اتصال آن به رزین شوید.
۲) پس از خشک شدن کامل رزین توسط ابزار و با چرخاندن داخل نمونه رزینی باعث سوراخ کردن و اتصال به آویز و یا نمونه رزینتون خواهد شد.

گیره پیچی (میخ پیچ) اتصالات

دلیل بازگشت وجه