همزن پروانه ای فشاری

150,000 تومان180,000 تومان

یک محصول خیلی ویژه و خاص برای ترکیب رزین و هاردنر و هر مخلوط دیگر بدون چسبندگی به رزین – ترکیب یکنواخت و اصولی بدون ایجاد حباب مازاد و نگرانی از عدم ترکیب صحیح رزین و هاردنر

مناسب برای پارافین (شمع_سازی ) و بتن (پودرسنگ) و رزین

همزن پروانه ای فشاری

دلیل بازگشت وجه