قالب سیلیکونی ست گلدان وزیرلیوانی

350,000 تومان

قالب سیلیکونی مناسب بازی (تقسیم و ترکیب تاس ) ، گلدان ، زیرگلدانی، زیرلیوانی

مناسب برای استفاده با بتن و رزین و شمع سازی

قالب سیلیکونی ست گلدان وزیرلیوانی

350,000 تومان

دلیل بازگشت وجه