پاپ سوکت

12,000 تومان14,000 تومان

❌جهت بهتر چسبیده شدن چسب روی سطح کار قبل از چسبانیدن بهتر هست با سشوار روی چسب پاپ سوکت گرما اعمال شود.

پاپ سوکت

دلیل بازگشت وجه

× پشتیبانی