قالب سیلیکونی قندان هشت ضلعی

400,000 تومان

قالب چند منظوره …

قابل استفاده به عنوان قندان یا بانکه

مناسب برای پارافین _ شمع سازی و بتن و پودر سنگ و رزین

قالب سیلیکونی قندان هشت ضلعی

400,000 تومان

دلیل بازگشت وجه