قالب سیلیکونی قندان دایره

220,000 تومان

قالب فوق جهت کاربری رزین ، شمع سازی ، و انواع پودرهای بتن نیز قابل مصرف می باشد

قالب سیلیکونی قندان دایره

220,000 تومان

دلیل بازگشت وجه