قالب سیلیکونی حروف سایز بزرگ

163,000 تومان220,000 تومان

ضخامت هر یک از حروف سه سانتی متر

ارتفاع حدودی  15.5 تا 17.5 سانتی متر

عرض هر یک از حروف 10 الی 16.5

دیواره هولوگرامی

قالب سیلیکونی حروف سایز بزرگ

دلیل بازگشت وجه