قالب سیلیکونی تنگ ماهی

240,000 تومان

۱. قالب سیلیکونی تنگ ماهی ( کیسه آرزو ها )

۲. قابل استفاده برای رزین . پودر سنگ و شمع سازی

قالب سیلیکونی تنگ ماهی

240,000 تومان

دلیل بازگشت وجه