قالب سیلیکونی بانکه طبقاتی

320,000 تومان

قالب سیلیکونی چند منظوره :

قابل استفاده برای بانکه یا باکس

قابل استفاده برای شمع سازی . پودر سنگ . رزین

 

قالب سیلیکونی بانکه طبقاتی

320,000 تومان

دلیل بازگشت وجه